SpecOps Tour 2017/2018

Unavený z bežného lietania? Túra špeciálnych operácií to zmení.

Pravidlá:

 • všetky legy musia byť zaletené online
 • lety zaznamenajte pomocou tohto softvéru a .kml súbor pripojte k reportu (ak je väčší ako 3MB, odošlite ho e-mailom na adresu „andrej.mrocek@i­vao.aero“)
 • dodržujte pravidlá GAT, pokiaľ nie je uvedené inak v popise legu
 • maximálna rýchlosť pod 10 000 ft je 250 KIAS
 • maximálna rýchlosť nad 10 000 ft je 0,96 MACH, pokiaľ nie je uvedené inak v popise legu
 • dodržujte zvláštné insštrukcie pre každý leg
 • bavte sa :)

Po dokončení tejto túry dostanete na profil odznak.

!! Túra bude uzavretá 31.1.2019 !!

Tired of ordinary flying? Special Operations tour is perfect for you then.

Rules:

 • all legs must be flown online
 • track your flights using this software and attach the .kml file to your report (if it is bigger than 3MB, send it via e-mail to „andrej.mrocek@i­vao.aero“)
 • follow GAT rules, unless stated otherwise in leg description
 • maximum speed below 10 000 ft is 250 KIAS
 • maximum speed above 10 000 ft is MACH .96, unless stated otherwise in leg description
 • follow instructions for each leg
 • have fun :)

You will get a badge for your profile once you complete this tour.

!! This tour will be closed on 31.1.2019 !!

2017

0


UTC
LOC