LZZI - LZZI

32

Leg #: 15

Departure: LZZI

Arrival: LZZI

Leg info: Ask ATC for temporary reservation of TMA Zilina and try some aerobatics :) / Požiadaj RLP o dočasné rezervovanie TMA Žilina a vyskúšaj trochu akrobacie :) rest. ACRO (Z42, E300, SU26…)

Route: 


UTC
LOC