Back 2 Basics VFR Tour 2017/2018

Kedy naposledy ste leteli VFR ako zo starej školy? Teraz máte šancu zopakovať si základy.

Ako obvykle, platia tieto pravidlá: http://www.ivao.sk/…dla-pre-tury

Pre väčšiu výzvu pridávame ešte zopár ďalších pravidiel:

  • dbajte na správne postupy pre vstup a výstup do/z letiskové­ho okruhu
  • pri prelete CTR použite vyznačené vstupné/výstupé body
  • dodržujte inštrukcie pri jednotlivých legoch

Samozrejme, po dokončení túry dostanete virtuálny odznačik :)

!! Túra bude uzavretá 31.1.2019 !!

When was the last time you did some solid old school VFR navigation? Now you have a chance to retrieve those skills.

As usual, these rules apply: http://www.ivao.sk/…es-for-tours

To make your flying a bit more challenging and realisting, we are adding a few more rules:

  • correct pattern entry/exit procedures must be applied
  • when crossing CTRs, use designated entry/exit points
  • follow additional instructions in each leg description

Of course, you will get the badge when finishing this tour :)

!! This tour will be closed on 31.1.2019 !!

2017

0


UTC
LOC