[CZ+SK] Triangle Event

02.07.2016 17:00z

Slovak Online Tuesday

V Utorok 17:00z

Vitajte na stránke Slovenskej divízie IVAO

IVAO – International Virtual Aviation Organisation, alebo medzinárodná virtuálna aviatická organizácia.

IVAO – celosvetové združenie, umožňujúce vďaka sieti internet bezplatné si užívanie simulácie leteckej prevádzky, v čo najrealistickejšom prostredí, v reálnom čase a pri reálnom počasí, pre všetkých virtuálnych pilotov a riadiacich ATC

Novinky

Nový AIRAC platný od 23-JUN-2016

Do platnosti vstúpil nový AIRAC. Zmeny sa dotýkajú zakázaných priestorov, traťových máp a letísk Bratislava a Piešťany. Aktualizované mapy sú dostupné na stránke Mapy.

SK-FOC

Aktívny event

[CZ+SK] Triangle Event
UTC
LOC