Inovatívna možnosť pre sídlo spoločnosti

Virtuálne sídlo je adresa, ktorú môžu využívať podnikatelia ako svoje sídlo firmy či spoločnosti. Už, ako napovedá názov ide o niečo virtuálne, teda o záležitosť, ktorá nemá fyzickú podobu. Ako iste viete pri každej založenej spoločnosti, firmy či podnikateľskej činnosti musíte uviesť sídlo vašej firmy, ktoré bude následne zapísané v obchodnom registri. Takéto sídlo bude v budúcnosti slúžiť ako oficiálna a verejná adresa, kde vás môžu klienti, úrady a rôzne inštitúcie kontaktovať pomocou listov alebo rôznych zásielok. Každá zmena sídla sa musí ohlásiť a následne zmeniť v obchodnom registri. Môže to byť sídlo, ako je napríklad dom, byt či, ako v našom príde virtuálne sídlo.

Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo https://ezmluva.sk/virtualne-sidlo je pomerne novou a modernou možnosť, ako si zaobstarať ideálne sídlo pre vašu firmu. Takýto druh sídla môže byť zapísaný v ľubovoľnom meste na Slovensku. Takéto sídla ponúkajú rôzne firmy či subjekty, ktoré garantujú svojim klientom, že ich virtuálne sídlo bude plnohodnotnou adresou, ktorá búda nielen riadne zapísaná ako adresa v obchodnom registri, ale aj fungovať tak ako sídlo ma. Takáto možnosť je výhodná pre začínajúcich podnikateľov, ktorí by chceli ušetriť nejaké finančne prostriedky na prenajme sídla. Hlavnou výhodou je veľmi dostupná cena. Platba prebieha zvyčajne mesačne. Výška virtuálne sídla záleží od služieb, ktoré si vyberiete, ale zväčša je to suma okolo 20€.

Virtuálne sídlo

Ak by ste si prejali fyzické sídlo, teda napríklad nejakú kanceláriu mesačne by vás to vyšlo na nejakých 300€. Ročne by vás to vyšlo poriadnu draho. Pri využívaní virtuálneho sídla si dokážete ušetriť dostatok finančných prostriedkov. Fyzické sídlo ponuka svojim klientom prijať poštu, preposielať odoslanú poštu na váš email, notifikácie o prijatých zásielok, možná dohoda preposielať poštu na fyzickú adresu klienta napríklad na jeho adresu trvalého bydliska.