Prečo je chemický rozbor vody dôležitý?

Voda je nevyhnutná pre život. Poskytuje nám energiu, reguluje teplotu tela a je dôležitá pre rôzne telesné funkcie. Avšak nie každá voda je vhodná na pitie a používanie. Chemický rozbor vody vám pomôže zistiť, či vaša voda obsahuje škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť vaše zdravie.

chemicky rozbor

Ochrana zdravia: Rozbor odhalí prítomnosť škodlivých látok, ako sú dusičnany, dusitany, ťažké kovy, baktérie a vírusy, ktoré by mohli spôsobiť vážne zdravotné problémy. Lepšia chuť a vôňa: Rozbor vám môže pomôcť identifikovať látky, ktoré ovplyvňujú chuť a vôňu vody a odporučiť vhodné riešenie na ich odstránenie. Predĺženie životnosti spotrebičov: Tvrdá voda môže upchávať potrubia, práčky a umývačky riadu, čo vedie k ich poruchám a skráteniu životnosti. Rozbor vám pomôže zistiť stupeň tvrdosti vody a odporučiť vhodný filter na jej zmäkčenie. Bezpečnosť pre batoľatá a malé deti: Batoľatá a malé deti sú citlivejšie na škodlivé látky vo vode ako dospelí. Rozbor im zabezpečí bezpečnú vodu na pitie a hranie. Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti: Ak máte vlastnú studňu, chemický rozbor vody môže zvýšiť hodnotu vašej nehnuteľnosti pri jej predaji.

rozbor vody

Ako prebieha chemický rozbor vody?

Chemický rozbor vody by mal vykonávať akreditované laboratórium. Vzorku vody odoberie odborne vyškolená osoba a laboratórium ju podrobí rozsiahlym testom. Výsledky rozboru vám budú doručené vo forme protokolu, v ktorom budú uvedené všetky namerané hodnoty a ich porovnanie s normami pre pitnú vodu. Investícia do chemického rozboru vody je investíciou do vášho zdravia a pohody. Nezaváhajte a nechajte si otestovať vašu vodu ešte dnes. Okrem chemického rozboru vody je vhodné vykonať aj mikrobiologický rozbor, ktorý skontroluje prítomnosť baktérií a vírusov. Ak máte podozrenie, že vaša voda nie je v poriadku, nečakajte na výsledky rozboru. Okamžite ju prestanete piť a používať na varenie a umývanie potravín.