X-country Ultralight Tour 2017/2018

Ďalšou výzvou medzi tohtoročnými túrami bude Crosscountry Ultralight Tour. Vašou úlohou v bude preletieť medzinárodné hranice vždy cez stanovený geografický bod. Všetky lety musia byť za VFR a povolené sú letúne s max. vzletovou hmotnosťou (MTOW) 450kg.

!! Túra bude uzavretá 31.1.2019 !!

The next challenge among our tours will be Crosscountry Ultralight Tour. Your task will be to always cross international borders at given geographical point. All flights must be VFR. Only aircrafts with max take off weight (MTOW) up to 450 kg or 992 lbs are allowed.

!! This tour will be closed on 31.1.2019 !!

2017

0


UTC
LOC