Vintage Tour 2017/2018

Vo vintage túre sme si pre vás pripravili prierez históriou civilného letectva na slovensku. Od prvého pravidelného leteckého spojenia Tatier s Prahou, cez aerotaxi SlovAiru a chartery pre turistov z Východného Berlína do slávnych kúpelov v Piešťanoch, až po rozmach nízkonákladových letov v 21. storočí.

Pravidlá:

  • platia všetky všeobecné pravidlá pre túry
  • pilot môže letieť VFR alebo IFR podľa vlastného uváženia
  • je vhodné letieť pod volacím znakom uvedeným v popise legu, pričom xxx musí byť nahradené číslami
  • je možné použiť iný typ lietadla ako je v popise legu, avšak musí patriť do podobnej kategórie a éry (TU154 namiesto TU134 je v poriadku, B737 už nie)
  • používanie RNAV procedúr v legoch 1 až 18 je zakázané

Príjemnú zábavu! :)

!! Túra bude uzavretá 31.1.2019 !!

We have prepared a cut-through of Slovak civil aviation history in this vintage tour. Since first scheduled air connection between Tatry and Prague, thru SlovAir aerotaxi and charters for tourists from East Berlin to visit famous spa in Piestany, to growth of low-cost air travel in the 21st century.

Rules:

  • all general rules for our tours are effective
  • pilot can choose to fly VFR or IFR
  • it is desirable to use callsign provided in leg description, while xxx shall be replaced with numbers
  • there is possibility to use different aircraft than stated in leg description, provided it belongs to same category and era (it is fine to use TU154 instead of TU134, but B737 is not)
  • usage of RNAV procedures in legs 1 to 18 is forbidden

Have fun! :)

!! This tour will be closed on 31.1.2019 !!

2017

0


UTC
LOC