Golden Age IFR Tour 2017/2018

Spomínate si na „zlatý vek“ slovenského letectva? Prvé roky po miléniu, vystriedalo sa niekoľko národných dopracov, bratislavské letisko praskalo vo švíkoch a prvá slovenská nízkonákladovka sprístupnila lietanie pre širokú verejnosť.

Poďme si spoločne zaspomínať na tieto časy prostredníctvom IFR túry pre roky 2017 a 2018. Platia zaužívané pravidlá, ktoré najdete tu: http://www.ivao.sk/…dla-pre-tury.

Ako vždy, na konci túry na Vás čaká odznačik na profil :)

!! Túra bude uzavretá 31.1.2019 !!

Do you rembember the „golden age“ of Slovak aviation? First decade after millenium, we had several national carriers, Bratislava airport was running out of capacity and first Slovak low-cost carrier made flying available for everyone.

Let's bring those time back with Slovak IFR tour 2017/2018. General rules for our tours can be found here: http://www.ivao.sk/…es-for-tours

As always, a small badge for your profile will be waiting for you at the end of this tour :)

!! This tour will be closed on 31.1.2019 !!

2017

0


UTC
LOC