C1/ADC Exam LZIB_TWR

1

Dátum skúšky: 09.01.2018

Čas začiatku skúšky (UTC): 17:00

V utorok 09/01/2018 – 17:00z bude skúšaný Dominik na stanovišti „Štefánik veža“. Zároveň vstupujú do platnosti nové awardy, tak checkujte forum ;)

On Tuesday 09/01/2018 – 17:00z we will hold an ADC exam for Dominik on LZIB_TWR. Also there is possibility to get new awards, so checkout the forum ;)

Body za skúšku ATC: 1

Body za skúšku piloti: 1


UTC
LOC