Súťaž o voľné vstupy na simulátor 737NG

V tomto dokumente sú obsiahnuté podmienky, za ktorých bude členovi pripísaný bod do bodovacieho systému ATC a PILOT EVENTS AWARD spolu s bodom do súťaže o voľný vstup resp. zľavu na simulátor Boeingu 737NG v Bratislave.

POSTUP OBSADZOVANIA PRE RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY

DRŽITEĽ HODNOSTI APC A VYŠŠIE

 • prioritne obsadzuje pozíciu ACC (LZBB_CTR)
 • sektorizácia ACC (W ACC, E ACC) nie je povolená, výnimka v prípade zhusteného toku prevádzky však môže byť vedením divízie operatívne vydaná
 • pokiaľ je pozícia ACC obsadená, ATC s hodnosťou APC a vyššie sa bude prioritne pri výbere pozície riadiť tak, aby pozície obsadil v nasledovnom poradí LZIB APP > LZKZ APP > LZIB TWR > LZKZ TWR > LZTT TWR

DRŽITEĽ HODNOSTI ADC

 • seba reflexívne zhodnotí svoje doposiaľ nadobudnuté vedomosti a znalosti v praxi a podľa toho sa bude rozhodovať, ktorú pozíciu obsadí
 • pre zachovanie čo najväčšieho pokrytia sa odporúča obsadiť vždy najvyššiu pozíciu – t. j. ACC, no nie je to podmienkou
 • priorita obsadzovania stanovíšť je určená v nasledovnom poradí LZBB ACC > LZIB APP > LZKZ APP > LZIB TWR > LZKZ TWR > LZTT TWR

DRŽITEĽ HODNOSTI AS1, AS2 ALEBO AS3

 • obsadzuje pozície podľa aktuálneho dokumentu FRA
 • priorita obsadzovania stanovíšť je určená nasledovne LZKZ APP > LZIB TWR > LZKZ TWR > LZTT TWR
 • neobsadzuje pozície AFIS a LZBB FSS

--- ODPORÚČAME POUŽIŤ IVAO REZERVAČNÝ SYSTÉM PRE ATC ---

V prípade plánovanej skúšky alebo inej divíznej akcie, podmienky môžu po dohode so zodpovedným členom vo vedení divízie podliehať zmenám.

ZAPOJENIE SA DO SÚTAŽE

Pozor! na zapojenie sa do súťaže je potrebné najskôr odpreportovať minimálne 12 reportov prostredníctvom report systému a až po 12-stom reporte je účastník oficiálne zaradený do sútaže teda 12 reportov sa rovná 0b. To znamená že ak odošlete dokopy 13 reportov máte započítaný 1bod do sútaže.

PILOTI – ZAPOJENIE SA DO SÚTAŽE

Pilot, ktorý si nárokuje pridelenie bodu a chce sa zapojiť do súťaže so simulatorcentrum.sk musí vykonať aspoň jeden let s dĺžkou trvania minimálne 30 minút čistého leteného času. Let za podmienok IFR alebo VFR (poprípade kombinovaný let) musí byť aspoň z časti vykonaný v priestore zodpovednosti aktívne pripojeného riadiaceho letovej prevádzky na území Slovenskej republiky.

ZAZNAMENANIE VÝKONU PILOTA / ATC

Pilot ako aj riadiaci letovej prevádzky je povinný bezprostredne po ukončení svojej činnosti vyplniť report, ktorý nájde na stránke ivao.sk v detaile aktuálneho eventu alebo skúšky.

V prípade neprítomnosti riadiaceho letovej prevádzky počas trvania online dňa, pilotovi nevzniká nárok na zarátanie bodu po reportovaní letu. Riadiacemu letovej prevádzky vzniká nárok na zarátanie bodu do systému po splnení nasledujúcich podmienok

 1. poskytovať služby riadenia letovej prevádzky minimálne po dobu 30 minút
 2. počas služby na stanovišti odriadiť minimálne 1 lietadlo

V reporte, ktorý vyplní pilot alebo riadiaci letovej prevádzky po ukončení činnosti na svojej pozícii, je potrebné do poznámky uviesť nasledujúce informácie

 • [PILOT/ATC] názov akcie, ktorej sa aktívne zúčastnil (online deň, divízny event, ATC skúška)
 • [PILOT] výpis jednotlivých stanovíšť, ktoré pilotovi poskytovali službu riadenia
 • [ATC] minimálne jeden volací znak lietadla, ktorý spadal pod zodpovednosť daného riadiaceho letovej prevádzky

POZOR!

Z dôvodu identifikácie je pri reportovanej činnosti z divízneho eventu potrebné uviesť presný názov eventu, na ktorom sa daný pilot alebo riadiaci letovej prevádzky zúčastnil.


VÝHERNE CENY NA SIMULÁTORE

 • 1 miesto – 3 hod. zdarma
 • 2 miesto – 1 hod. zdarma
 • 3 miesto – 1 hod. zdarma na simulátore Piper Seneca
 • 4 miesto – 50% zľava na 1 zážitok
 • 5 miesto – 30% zľava na 1 zážitok

Ceny sú platné pre 1 osobu v cockpite spolu s našim inštruktorom a dajú sa zároveň venovať niekomu v darčekovej forme.

Ceny je možné vybrať naraz, alebo jednotlivo po hodinách.

V prípade zisku rovnakého počtu bodov, záležať bude na tom, kto ako prvý získal posledný – teda rozhodujúci bod skôr. V prípade ďalšej zhody, pristúpi sa k losovaniu, ktoré sa bude konat v priestoroch simulator centra v Bratislave, ktoré prebehne pred videokamerou a záznam s výsledkami bude zverejnené čo najskôr. Samozrejme, podľa vlastného uváženia do úvahy prichádza aj vzájomna dohoda účastníkov, ktorí majú zhodný počet bodov.

Sútaž sa končí 30.6.2017 23:59:59, reporty poslané po tomto termíne nebudú uznané (platí aj pre let zaletený ešte v roku 2016, no report bol odoslaný po limite)


UTC
LOC